Geschiedenis

Het samenwerken is een lang proces geweest. Al in 1787 is er in Middelburg een museum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Museum Medioburgense. Later is dit omgedoopt tot het Zeeuws Museum. Het Stedelijk museum in Vlissingen gaat in 1895 open en verandert later in het Zeeuws Maritiem muZEEum. Vanaf dat moment ontstaan op verschillende plaatsen oudheidkamers en streekmusea. Na de Tweede Wereldoorlog worden dat er meer en groeit de behoeft tot samenwerking. De Zeeuwse Musea van nu bestaat uit 33 organisaties die regelmatig met elkaar overleggen.