De vereniging

De Zeeuwse musea werken samen om door uitwisseling tot betere collecties en professionaliteit te komen. Daarnaast is het een belangenvereniging die de musea kan vertegenwoordigen bij de provinciale en landelijke overheid.

In de beleidsperiode 2014-2019 ligt de nadruk op samenwerking en verbetering van de kwaliteit op verschillende terreinen. Het beleidsplan van van de vereniging kunt u eventueel opvragen bij het secetariaat.

Lees meer

Geschiedenis

Het samenwerken is een lang proces geweest. Al in 1787 is er in Middelburg een museum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Museum Medioburgense. Later is dit omgedoopt tot het Zeeuws Museum. Het Stedelijk museum in Vlissingen gaat in 1895 open en verandert later in het Zeeuws Maritiem muZEEum. Vanaf dat moment ontstaan op verschillende plaatsen oudheidkamers en streekmusea. Na de Tweede Wereldoorlog worden dat er meer en groeit de behoeft tot samenwerking. De Zeeuwse Musea van nu bestaat uit 33 organisaties die regelmatig met elkaar overleggen.

Lees meer